Activităţile şi disciplinele

 

1. Cunoaşterea mediului înconjurător.

2. Arta plastică
— desenul şi pictura
— modelarea din plastilină
— aplicaţia
— origami (grupa de la 5 ani)

3. Familiarizarea cu natura,cultura ecologică

4. Limba engleză (de la 4 ani) 

5. Matematica
Formarea cunoştinţelor matematice elementare :
— numere (cifre şi numeraţie în limitele 1 - 10 (grupa 3-4 de la 1 la 5)
— amplasarea obiectelor în spaţiu
— figurile geometrice
— adunarea şi scăderea cu ajutorul obiectelor (de la 5 ani)
— măsurarea obiectelor după parametri: lungimea, lăţimea, înălţimea şi grosimea.

6. Bazele psihologice (de la 4 ani)
— dezvoltarea logicii, memoriei, gândirii, percepţiei, imaginaţiei şi dezvoltarea motorie.

7. Activitatea muzicală şi coreografică
— cântece, mişcări muzical- ritmice,
— dansuri şi jocuri muzicale. Scenete şi spectacole muzicale.

8. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării

9. Literatura artistică
— povestirea şi lectura
— recitarea poeziilor

10. Formarea premiselor citit-scrisului. Scripta. Literele de tipar. (de la 5 ani)

11. Educaţia fizică şi jocuri active.

12. Pregătirea pentru şcoală: citirea, scrierea, adunarea, scăderea (pentru grupele pregătitoare)